soupvanclub
=> กาดหมั้ว ครัวฮอม ... => ข้อความที่เริ่มโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 19:59:45 น.

หัวข้อ: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 19:59:45 น.
ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่


[attach=1]


   "ป่าสนวัดจันทร์" เคยอยู่โครงการหลวงวัดจันทร์ ซึ่งดำเนินการโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ใน 12 หน่วยงานในคณะกรรมการบริหารโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (โครงการตามพระราชประสงค์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกรรม และฟื้นฟูป่าไม้บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังดำเนินการงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการเชิงอนุรักษ์ด้วย ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้ นับได้ว่าเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนอกจากป่าสนแล้วยังมีอ่างเก็บน้ำที่ในช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอก อีกทั้งในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี จะได้พบกับใบเมเปิ้ลเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย ...แวะไปเที่ยวชมและพักผ่อนในช่วงวันหยุดกันนะคะ ...ภาพถ่าย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561


[attach=2][attach=3][attach=4]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 20:11:25 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 20:16:50 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 20:25:26 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 21:36:15 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 21:41:48 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 21:45:37 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Jomjam Jam ที่ 10 ธันวาคม 2561, เวลา 21:58:59 น.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ป่าสนวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 053-249349 , 086-1813388


www.fio.co.th/travel/watchan

เพจ facebook : https://www.facebook.com/PasonWatchan/?ref=stream (https://www.facebook.com/PasonWatchan/?ref=stream)
ถ่ายภาพและเรียบเรียง โดย Jomjam ทีมงาน soupvan cnx.- THE END -.... เดินทางนึกถึงเรา Soupvan Cnx. ....


www.facebook.com/soupvan

หัวข้อ: Re: ป่าสนวัดจันทร์ บ้านห้วยอ้อ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: yuyhinn lee ที่ 26 เมษายน 2562, เวลา 07:47:16 น.
 :Big-QQ (43):